PONIEDZIAŁEK 11.02.2019 r.

Godz. 7.00 W intencji misyjnej

Godz. 16.30 +Tomasza Modlińskiego –gr.

Godz. 17.00 +Irenę Popiel w 8 rocz. śm. od córki z rodziną

WTOREK 12.02.2019 r.

Godz. 7.00 + Antoninę Koszela – od ks. prob.

Godz. 16.30 +Tomasza Modlińskiego – gr. /30 /

Godz. 17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA 13.02.2019 r.

Godz. 7.00 +Wojciecha Szlenka w 3 rocz. śm.

Godz. 16.30 +Mariana Pluskotę

Godz. 17.00 Nabożeństwo Fatimskie

– O zdrowie dla Marleny

– W int. Magdalen

– o zdrowie dla pewnej osoby

CZWARTEK 14.02.2019 r.

Godz. 7.00 + Ryszarda Urbańskiego – od ks. prob.

Godz. 16.30 +Mirosława Chwal od szwagra Zygmunta z dziećmi

Godz. 17.00 +Walentynę Cieśla; Jana, Cecylię Dulin; Franciszka, Reginę Cieśla

PIĄTEK 15.02.2019 r.

Godz. 7.00 + Henryka Chałupczyńskiego – od zakładu pogrz. HADES

Godz. 16.00 + Alfredę Filak – od syna Zdzisława z żoną Haliną

Godz. 16.30 +Annę Ławniczek

Godz. 17.00 Zbiorcza zamarłych do Bożego Miłosierdzia:

 • +Mariana Zadwornego od rodz. Chylewskich
 • +Stanisławę Modlińską od rodz. Zakrzewskich
 • +Leona Grodzińskiego i wszystkich zm. z rodz. Grodzińskich; Mirosławę, Dariusza i Włodzimierza Lewandowskich

SOBOTA 16.02.2019 r.

Godz. 7.00 +Mariannę Kwiatkowską w 6 rocz. śm., Zdzisława Kwiatkowskiego; Anastazję i Stanisława Kozłowskich

Godz. 16.30 +Zbigniewa Pilśniaka od kol. i kol. z OSM P-no

Godz. 17.00 +Barbarę Hałaczkiewicz i zm. rodz. Bujaków i Koniecznych

NIEDZIELA 17.02.2019 r.

Godz. 7.30 +Władysławę i Ks. Zygmunta Pilarczyka

Godz. 10.30 +Zenobię Janicką w rocz. śm.

Godz. 12.00 1/ w 40 rocz. ślubu Krystyny i Stanisława Tkaczyńskich

2/ w 1 rocz. ur. Jasia

Godz. 15.00 Zbiorcza za zmarłych:

 • +Janinę Dłubak w 33 rocz. śm. i Antoniego Dłubaka
 • +Grzegorza Zająca od rodz. Koszurów z dziećmi
 • +Marka Zakrzewskiego od Justyny i Pawła Choruh
 • +Zbigniewa Janika od rodz. Bzdaków i Kapuścińskich
 • +Mariana Jaskułę od sąsiadów Łyków i Kapuścińskich
 • +Stanisławę Modlińską od Heni z rodziną
 • +Pelagię Frysiak w 5 rocz. śm. od dzieci z rodziną
 • +Stanisława Melkę od Kazimierza z rodziną
 • +Józefa, Stanisławę, Mariannę, Michała Wojtal
 • +Katarzynę, Józefa, Antoniego Białek
 • +Teresę Bednarską od Jarosława z żoną i dziećmi

Copyright webkom © 2017. All Rights Reserved.