W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego obowiązuje nas następujące zarządzenie:

 1. Zawiesza się wszystkie nabożeństwa celebrowane publicznie (Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Godzinki, nabożeństwa nowennowe, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Różaniec; zachęcając wiernych by odprawiali je indywidualnie, w rodzinach lub uczestniczyli w transmisjach drogą telewizyjną, radiową lub internetową.
 2. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami we Mszach świętych lub liturgii sakramentów świętych albo liturgii pogrzebowej uczestniczyć może maksymalnie 50 osób. Na proboszczach ciąży obowiązek czuwania nad tym, by ograniczenie to zostało zachowane.
 3. Zalecamy, aby duchowni w kościołach (bez udziału wiernych świeckich) oraz wszyscy świeccy w swoich domach, każdego dnia o godzinie 20:30 odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują,
  w intencji służb medycznych i sanitarnych, a także o odwrócenie zagrożenia dla nas i całego świata.
 4. Zachęcamy wszystkich wiernych by wzorem naszych przodków, w tych szczególnych dniach umieścić w oknach domów wizerunek Matki Najświętszej, zwłaszcza tak nam bliski i drogi wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
 5. Rekolekcje parafialne dla dzieci, młodzieży i dorosłych zostają przeniesione na czas w którym będzie można je bezpiecznie przeprowadzić.
 6. Należy zaniechać zwyczaju całowania stuły po zakończeniu spowiedzi.
 7. Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą na rękę, zachowując przy tym następujące zasady: Komunię przyjmują na otwartą dłoń, następnie spożywają Ją przed kapłanem.
 8. Każdy kapłan przed Mszą świętą i bezpośrednio przed udzieleniem Komunii Świętej dezynfekuje swoje dłonie.
 9. Wierni przekazują sobie znak pokoju poprzez gest skłonu głowy.
 10. Wierni powstrzymują się od tradycyjnego gestu czci wobec krzyża wystawionego w okresie Wielkiego Postu, poprzez ich ucałowanie, zastępując ten gest pobożnym skłonem.
 11. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 12. Ogłoszona została dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, która obejmuje: dzieci, młodzież, chorych oraz tych którzy czują się zagrożeni. Osoby takie mogą łączyć się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć we Mszy świętej wyłącznie pod opieką rodziców i na ich odpowiedzialność.
 13. Sprawy kancelaryjne starajmy załatwiać drogą telefoniczną (34 390 39 76) i pocztą elektroniczną (duszasportu@gmail.com), z wyjątkiem tych, które wymagają obecności w kancelarii parafialnej.
 14. W naszym kościele parafialnym będą odprawiane dwie Msze święte – o godzinie 7:00 i o godzinie 17:00. Intencje zamówione na godzinę 16:30 zostaną odprawione o godzinie 17:00. W kościele w Niwiskach Górnych – bez zmian – Msza święta o godz. 18:00. Kościół będzie udostępniony do modlitwy indywidualnej od porannej do wieczornej Mszy świętej. Nie gromadzimy się na różańcu o godzinie 20:30.
 15. W minionym tygodniu Bóg odwołał z naszej wspólnoty wiary śp. Janinę Ranoszek lat 85 z ul. Paderewskiego. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu.

Copyright webkom © 2017. All Rights Reserved.