Intencje

PONIEDZIAŁEK 06.05.2019 r.

Godz. 7.00 +Ireneusza Wieczorka od sąsiadów Plucińskich, Freusów, Popielów, Marchewków, Chudych, Derków, Łyków, Trawczyńskich, Gucwów, Kiepurów, Walaszczyków, Krzaków, Wilkoszewskich, Pani Modlińskiej i Walaszczyków

Godz. 16.30 +Zenona Górazdę

Godz. 17.00 +Tadeusza Łuszczyka jego rodziców i teściów i brata Henryka

Nabożeństwo Majowe

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

WTOREK 07.05.2019 r.

Godz. 7.00 +Stanisława, Wiesława,Tadeusza i ich rodziców; Mariannę i Walentego

Godz. 16.30 1/+Zbigniewa Pilśniaka od rodz. Mruszczyków i Woźniaków

2/+Jakuba Gałkowskiego od rodz. Stępniów

Godz. 17.00 +Anastazję i Piotra Ścigałów i ich rodziców

Nabożeństwo Majowe

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

ŚRODA 08.05.2019 r.

Godz. 7.00 +Stanisława Kozłowskiego z racji im.

Godz. 16.30 +Ryszarda Ścibirowskiego od brata Zdzisława z rodziną

Godz. 17.00 +Stanisława Stacherę

Nabożeństwo Majowe

Godz. 20 30 RÓŻANIEC

CZWARTEK 09.05.2019 r.

Godz. 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 16.30 +Helenę Wojtasik od córki Jadwigi z mężem

Godz. 17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Nabożeństwo Majowe

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

PIĄTEK 10.05.2019 r.

Godz. 7.00 +Janinę w rocz. śm.; Mirosława, Jana Urgaczów ich rodziców i rodzeństwo

Godz. 16.30 1/ +Janusza Bujaka oraz jego rodziców: Cecylię i Tadeusza Bujaków

2/ +Jakuba Gałkowskiego od Jarka, Pawła i Dominika Miszewskich z rodzinami

Godz. 17.00 +Zbigniewa i Cecylię Żelichowskich, Wandę Drabik

Nabożeństwo Majowe

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

SOBOTA 11.05.2019 r.

Godz. 7.00 +Lecha Bogdana Nowaka od siostry Iwony z rodziną

Godz. 15.00 Ślub: Musialska – Włodarczyk

Godz. 16.30 +Kazimierę Słupińską od rodz. Buczkowskich

Godz. 17.00 +Zenona Skoczylasa w 5 rocz. śm.; Wandę, Stanisława, Zygmunta, Ryszarda Paurowiczów

Nabożeństwo Majowe

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

NIEDZIELA 12.05.2019 r.

Godz. 7.30 +Walerię i Michała Ptak, zm. Ptaków i Drabów

Godz. 10.30 +Mariannę i Władysława Wlaźlaków

Godz. 12.00 1/ Feliksa Brożynę w 1 ur.

2/+Stanisława, Edwardę Szatan; Zbigniewa Jagieło

Godz. 15.00 Zbiorcza za zmarłych:

 • +Zofię, Mariannę, Michała Hałaczkiewiczów
 • +w 4 rocz. śm. Zdzisława Uchrońskiego
 • +Janinę, Kazimierza, Wiesława Dłubaków; Mariannę Charciarek
 • +Grzegorza Zająca od Krzysztofa i Katarzyny Stefańskich z rodz.
 • +Marka Zakrzewskiego od Iwony i Tomasza Nowaków
 • +Zbigniewa Pilśniaka od brata Andrzeja z rodz.
 • +Mariana Zadwornego od rodz. Czołnowskich
 • +Władysławę i Stanisława Kapelów; Ludwikę i Stanisława Bujaków; Józefa Stefanię Kulka; Romana Bronisławę Bujaków;
 • +Władysława Włodarczyka i rodziców Marię i Jakuba
 • +Zbigniewa Janika od szwagierki Marleny z dziećmi i wnuczkami
 • +Mariana Jaskułę od Cecylii Marona z rodziną
 • +Leona Kapelę i zm. z rodz. Kapelów
 • +Ireneusza Wieczorka od sąsiadów: Plucińskich, Freusów, Popielów, Marchewków, Chudych, Derków, Łyków, Trawczyńskich, Gucwów, Kiepurów, Walaszczyków, Krzaków, Wilkoszewskich, Pani Modlińskiej i Walaszczyków

Nabożeństwo Majowe

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

PONIEDZIAŁEK 29.04.2019 r.

Godz. 7.00 +Marię Zając od x. Proboszcza

Godz. 16.30 1/+Łukasza Sterczewskiego

2/+Jakuba Gałkowskiego od Zakładu Pogrzebowego HADES

Godz. 17.00 +Helenę Wojtasik od syna Stanisława i córki Stanisławy

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

WTOREK 30.04.2019 r.

Godz. 7.00 +Stefana Stasiaczyka od x. Proboszcza

Godz. 16.30 +Mirosława Kowalczyka od Dyrekcji i Nauczycieli Zespołu Szkół w P-nie

Godz. 17.00 +Stanisławę Modlińską od wnuczki Grażyny z mężem Pawłem i Zosią

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

ŚRODA 01.05.2019 r.

Godz. 7.00 +Wojciecha Pęciaka od x. Proboszcza

Godz. 15.00 Ślub: Gruszka – Gajęcki

Godz. 16.30 +Kazimierę Słupińską od syna Marcina z rodz.

Godz. 17.00 +Walerię i Walentego Charciarków

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

CZWARTEK 02.05.2019 r.

Godz. 7.00 +Tomasza Modlińskiego od x. Proboszcza

Godz. 16.30 +Mariana Stochniałka od siostry Ireny z rodziną

Godz. 17.00 +Janinę w rocz. śm., Mirosława, Jana Urgaczów i ich rodziców

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

PIĄTEK 03.05.2019 r.

Godz. 7.30 +Jana, Pelagię, Zenona Zdybowiczów; Krzysztofa, Janusza Pawelczuk

Godz. 10.30 +Mieczysława Dłubaka w 1 rocz. śm.; Weronikę, Antoniego i Ryszarda Jaworskich

Godz. 12.00 +Mariannę, Piotra Zdunków; Janinę i Krystynę Król

Godz. 15.00 W intencji Członkiń Żywego Różańca z Dylowa Rządowego o błogosław.

+Kazimierę Słupińską

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 17.00 W 18-te ur. Weroniki od mamy z siostrami

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

SOBOTA 04.05.2019 r.

Godz. 7.00 W int. wszystkich czcicieli NMP: Szkaplerz, Róże Różańcowe, Różaniec rodziców za dzieci, Czciciele Niepokalanej

Godz. 16.30 1/+Annę, Czesława Lewerów; za zm. z rodz. Lewerów i Grabarczyków, za dusze w czyśćcu cierpiące

2/+Jakuba Gałkowskiego od rodziny Strzelczyków Czesława i Teresy oraz dzieci z rodzinami

Godz. 17.00 W int. Dziękczynnej Ireny za 80 lat życia

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

NIEDZIELA 05.05.2019 r.

Godz. 7.30 Zbiorcza za zmarłych od u.p.

 • +Romana Zjawionego
 • +Mariana Zadwornego
 • +Helenę Wojtasik
 • +Alfredę Filak
 • +Tomasza Modlińskiego
 • +Ireneusza Wieczorka
 • +Mieczysława Dłubaka
 • +Jana , Stanisławę Pawlik od córki Janiny
 • +Krystynę Przerada od rodz. Słowików
 • +Antoninę Koszela
 • +Teresę Dobrocińską od kuzyna Tośka z rodz.

Godz. 10.30 + Irenę Popiel od męża z dziećmi

Godz. 12.00 1/ w int. parafii

2/+ Ks. Zygmunta Pilarczyka

Godz. 15.00 +Franciszka Usarka

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 20.30 RÓŻANIEC

WTOREK 23.04.2019 r.

Godz. 7.00 +Wojciecha Szlenka z racji im.

Godz. 16.30 1/+Mariana Stochniałka od siostry Teresy z rodziną

2/ +Mieczysława Dłubaka od Zdzisława i Wiesławy Dłubak z rodziną

Godz. 17.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Teresy i Marka w 31 rocz. ślubu

ŚRODA 24.04.2019 r.

Godz. 7.00 + Edwarda Strzelczaka w rocz. śm.

Godz. 16.30 1/ +Zbigniewa Pilśniaka od Henryka

2/ +Mieczysława Dłubaka od chrześniaka Witolda Potockiego z rodziną

Godz. 17.00 1/+Józefa w 4 rocz. śm.; Władysławę, Ryszarda Gajęckich

2/ +Wojciecha Pęciaka z racji im. od taty

CZWARTEK 25.04.2019 r.

Godz. 7.00 W 25 ur. Marii Joanny

Godz. 16.30 WKCH

Godz. 17.00 AA

PIĄTEK 26.04.2019 r.

Godz. 7.00 +Teresę Stefanek od x. prob.

Godz. 16.30 +Józefa, Stanisławę Jurczak

Godz. 17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

SOBOTA 27.04.2019 r.

Godz. 7.00 +Stanisława Popiela i jego córki: Annę Głowacką, Jolantę Krzak z mężem oraz Beatę Krzak

Godz. 13.00 Chrzest: Melaine

Godz. 14.00 Chrzest: Palma

– : Sygidus

Godz. 15.00 Chrzest: Mularczyk

Godz. 16.30 +Antoniego, Pelagię, Kazimierza Dzieszkowskich

+Janinę, Józefa Kiełbików; Eugeniusza Pęciaka, Stefana Popiela

Godz. 17.00 +Zygmunta Lewandowskiego w rocz. śm. od żony Marii z dziećmi

NIEDZIELA 28.04.2019 r. Niedziela Miłosierdzia Bożego

Godz. 7.30 O Boże błogosław. z racji ur. dla Bogusławy

Godz. 10.30 +Józefa, Sabinę Melczyńskich; Mariannę i Michała Stępień

Godz. 12.00 1/w 18 ur. Sandry i 40 rocz. ślubu Elżbiety i Marka

2/ w 5 rocz. ur. Filipa i Leona

Godz. 15.00 Zbiorcza za zmarłych:

 • +Anastazję i Stanisława Kozłowskich; Mariannę i Zdzisława Kwiatkowskich; Jana i Marię Artymowicz
 • +Grzegorza Zająca od Krzysztofa i Katarzyny Stefańskich z rodz.
 • +Marka Zakrzewskiego od rodz. Sieradzów
 • +Zbigniewa Pilśniaka od Danuty i Dawida Pilśniak
 • +Mariana Zadwornego od rodz. Orysiów
 • +Zbigniewa Janika od szwagierki Marianny z dziećmi i wnuczkami
 • +Mariana Jaskułę od Cecylii Marona z rodz.
 • +Stanisławę Modlińską od rodz. Zakrzewskich
 • +Ireneusza Wieczorka od firmy BUJAK
 • +Mieczysława Dłubaka od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w P-nie
 • +Tomasza Mielczarka od rodz.
 • +Stefana, Mariannę, Jana, Stanisława, Wiktorię, Jana Koperskich; Michała, Agnieszkę Jurczaków; Mariana,Teresę Macieja Adamiaków; Alfonsa Mordalskiego; Władysława Jana, Stanisławę Hałaczkiewiczów

WIELKI PONIEDZIAŁEK 15.04.2019 r.

Godz. 7.00 1/ +Anastazję Kozłowską z r. im.

2/ +Mieczysława Dłubaka od rodz. Malinowskich

Godz. 16.30 O zdrowie dla mamy Janiny oraz dla Krystyny o błogosławieństwo w rodzinie

Godz. 17.00 +Stanisławę Modlińską od syna Zenona z rodziną

WIELKI WTOREK 16.04.2019 r.

Godz. 7.00 1/ +Stefanię Kapela od x. Proboszcza

2/ +Mieczysława Dłubaka od rodz. Potockich z Ostrołęki

Godz. 16.30 +Mariana Stochniałka od siostry Sabiny

Godz. 17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

WIELKA ŚRODA 17.04.2019 r.

Godz. 7.00 + Cecylię, Jana Ciępka

Godz. 16.30 1)+Mirosława Chwala od szwagra Sylwka z żoną i dziećmi z Działoszyna

2) + Jakuba Gałkowskiego – od koleżanek i kolegów z klasy wraz z wychowawczynią i panią katechetką

Godz. 17.00 +Aleksego Pęciaka od wnuczki Kamili z rodziną

WIELKI CZWARTEK 18.04.2019 r.

Godz. 17.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

WIELKI PIĄTEK 19.04.2019 r.

Godz. 12.00 Droga Krzyżowa

Godz. 17.00 Nabożeństwo Adoracji Krzyża

Godz. 21.00 Gorzkie Żale

WIELKA SOBOTA 20.04.2019 r. WIGILIA PASCHALNA

Poświęcenie pokarmów: Pajęczno godziny: 10.00;11.00;12.00.

Tuszyn godz. 10.15; Dylów Szlachecki 10.30, Dylów Rządowy godz. 11.00; Niwiska Górne godz. 11.30; Niwiska Dolne godz. 12.00

Nabożeństwo Wigilii Paschalnej zarówno w Pajęcznie jak i w Niwiskach Górnych o godz. 20.00

 

NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 21.04.2019 r.

Godz. 6.00 W intencji parafii

Godz. 10.30 1/ W int. Sylwii, Kasi, Madzi, Julii, Bartosza i Kacperka o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.

2/O Boże błogosław. dla Adama w 1 ur.

Godz. 12.00 W 50 rocz. ślubu Marii i Jana Parkitnych od synów z rodzinami

Chrzest: Marcel Nogała

Godz. 15.00 +Stanisława w 5 rocz. śm. i Alicję Grabowskich oraz zm. z ich rodzin

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 22.04.2019 r.

Godz. 7.30 +Jana, Pelagię, Zenona Zdybowiczów; Krzysztofa, Janusza Pawelczuk

Godz. 10.30 1/ W 1 rocz. śm. Józefa Pluskoty

2/ +Stefana Wiłę; Józefa, Mariannę Pryciak; Stanisława Wiłę, Józefa Wiłę; Adama Wankiewicza

Godz. 12.00 +Jana i Stanisławę Soboń; Kazimierza i Reginę Soboń; Natalię i Józefa Wrona – od rodz. Matejów

Godz. 15.00 +Janinę i Ludwika Mesjaszów ich rodziców i rodzeństwo

 

PONIEDZIAŁEK 01.04.2019 r.

Godz. 07.00 W pewnej intencji

Godz. 9.00 +Ireneusza Wieczorka – od żony

Godz. 17.00 +Zygmunta Wielgosik od swatki Zuzanny oraz Joanny i Andrzeja Janeckich z rodzinami

WTOREK 02.04.2019 r. SPOWIEDŹ DOROSŁYCH

Godz. 9.00 +Alfredę Filak – od brata Romana z żoną

Godz. 17.00 +Mariana Stochniałka – od brata Józefa z rodziną

ŚRODA 03.04.2019 r. SPOWIEDŹ DZIECI I MŁODZIEŻY

Godz. 7.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 17.00 1)W 49 rocz. ślubu Elżbiety i Stanisława Grabasów

2)+Zbigniewa Pilśniaka od rodz. Błasiaków

CZWARTEK 04.04.2019 r.

Godz. 7.00

Godz. 16.30 +Mariana Zadwornego od syna Mariusza z rodziną

Godz. 17.00 1/ w 4 rocz. śm. Zdzisława Mostowskiego; Franciszka, Józefę, Henryka Mostowskich; Bronisławę, Adama, Mariana Tatarowiczów

2/W 1 rocz. abstynencji Sebastiana

PIĄTEK 05.04.2019r.

Godz. 7.00 + Annę Siwek

Godz. 16.00 +Mariana Jaskułę od żony Natalii

Godz. 16.30 DROGA KRZYŻOWA

Godz. 17.00 +Zbigniewa Wawrzaka

SOBOTA 06.04.2019 r.

Godz. 7.00 W int. Bractwa Szkaplerza Św.

Godz. 13.00 W 80 rocz. ur. Krystyny Słowik

Godz. 16.00 W 50 rocz. ślubu Teresy i Tadeusza

Godz. 16.30 +Mariana Zadwornego od wnuczki Ani z rodz.

Godz. 17.00 +Wiktorię i Antoniego Woźniaków; Mariannę i Adama Kuberów; Mirosława Woźniaka; Artura Leśniaka

NIEDZIELA 07.04.2019 r.

Godz. 7.30 +Józefę, Konstantego Wesołowskich

Godz. 10.30 1/ +Magdalenę i Ignacego Kijów od syna z rodziną

2/ O Boże błogosław. dla Moniki i Michała w 1 rocz. ślubu

Godz. 12.00 W int. Zofii w 80 te urodziny…..

Godz. 15.00 W int. Parafii

GORZKIE ŻALE

PONIEDZIAŁEK 25.03.2019 r.

Godz. 7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 16.30 +Mariana Stochniałka od wnuka Tomka z żoną i prawnuczką Lilianką

Godz. 17.00 W int. Darii i Marii z racji urodzin oraz w intencji rodziców

WTOREK 26.03.2019 r.

Godz. 7.00 +Alfredę Filak od x. Proboszcza

Godz. 16.30 +Mirosława Chwal od chrześniaka z rodziną

Godz. 17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA 27.03.2019 r.

Godz. 7.00 +Helenę Wojtasik od Róży Różańcowej z Pajęczna

Godz. 15.00 Chrzest: Mularczyk Emilia

Godz. 16.30 +Mariana Zadwornego od wnuczki Ani z mężem

Godz. 17.00 +Edwarda i Stanisławę Szatan; Zbigniewa Jagiełło

CZWARTEK 28.03.2019 r.

Godz. 7.00 1)W 66 ur. Gertrudy – o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo

2) W pewnej intencji

Godz. 16.30 WKCH

Godz. 17.00 AA

PIĄTEK 29.03.2019 r.

Godz. 7.00 + Wiesława Krzaka – od x. prob.

Godz. 16.00 +Macieja, Czesława Stępniów; Stanisława Mordalskiego

Godz. 16.30 DROGA KRZYŻOWA

Godz. 17.00 +Edwarda w rocz. śm. i Genowefę Jagielskich

SOBOTA 30.03.2019 r.

Godz. 7.00 + Mieczysława Dłubaka – od rodz. Filochów

Godz. 16.30 +Mariana Jaskułę od wnuczki Urszuli z mężem i prawnuczki Magdaleny

Godz. 17.00 + Antoniego, Franciszkę; Henryka i Teresę, Zygmunta Wielgosików, Adama Draba

NIEDZIELA 31.03.2019 r.

Godz. 7.30 +Janinę Kałużną; Helenę, Ignacego Tkaczyńskich; Halinę i Piotra Klimczaków; Jana Kałużnego

Godz. 10.30 +Grzegorza Zająca w rocz. śm.; Mariannę i Stanisława Dziembowskich; Romana Zająca

Godz. 12.00 1/ W int. parafii

2/18 rocz. ur. Julii Magda

Chrzest: Mostowska Zuzanna

Godz. 15.00 Zbiorcza za zmarłych:

 • +Wiesława, Janinę, Kazimierza Dłubaków
 • +Marka Zakrzewskiego od rodz. Piotrowskich
 • +Mariana Zadwornego od rodz. Cichowlasów
 • +Zbigniewa Janika od siostry Haliny z dziećmi i wnukami
 • +Mariana Jaskułę od Zdzisława Batora z rodziną
 • +Stanisławę Modlińską od sąsiadów Błaszczyków
 • +Helenę Wojtasik od rodz. Urbańskich
 • +Alfredę Filak od sąsiadów z klatki
 • +Władysława Jana Stanisławę Stanisława Ignacego Mariannę Hałaczkiewiczów; Antoniego, Rozalię Modlińskich; Witolda Helenę Słupińskich, Janinę Mirosława Jana Urgaczów; Mirosława Monikę Leszka Bednarskich
 • +Tomasza Modlińskiego – od kolegów z pracy
 • +Ireneusza Wieczorka – od kolegów z pracy
 • +Mieczysława Dłubaka – od koleżanek i kolegów emerytów ze Szkoły Podstawowej z Białej

GORZKIE ŻALE

PONIEDZIAŁEK 18.03.2019 r.

Godz. 7.00 W pewnej intencji

Godz. 16.30 + Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 17.00 +Mariana Stochniałka od wnuczki Karoliny z mężem

WTOREK 19.03.2019 r.

Godz. 7.00 1)+Stanisławę Modlińską – gr.

2) + Mieczysława Dłubaka – od m. ulicy Wieluńskiej

Godz. 16.30 +Józefa Trawczyńskiego, Czesławę, Franciszka i Kazimierza Trawczyńskich

Godz. 17.00 +Józefa Gajęckiego z racji imienin

ŚRODA 20.03.2019 r.

Godz. 7.00 1)+ Annę Siwek – od ks. prob.

2) Mieczysława Dłubaka od m. ulicy Wieluńskiej

Godz. 16.30 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 17.00 +Zbigniewa Pilśniaka od Zbyszka Woźniaka z rodziną

CZWARTEK 21.03.2019 r.

Godz. 7.00 1)+Michała Noremberga; Stanisława i Weronikę Kulińskich; Apolonię i Leonarda Norembergów

+Mieczysława Dłubaka od zakładu pogrzebowego „HADES”

Godz. 16.30 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 17.00 +Mariana Zadwornego od córki Bogumiły z mężem i dziećmi

PIĄTEK 22.03.2019 r.

Godz. 7.00 1/ +Jana  Pelagię, Zenona Zdybowiczów; Krzysztofa, Janusza Pawelczuk

2/ +Stanisławę Modlinską –gr.

Godz. 16.00 W int. Michała w 18 te ur.

Godz. 16.30 DROGA KRZYŻOWA

Godz. 17.00 +Łukasza Górskiego w 16 rocz. śm.

SOBOTA 23.03.2019 r.

Godz. 7.00 +Alicję Urbańską rocz. śm.; Ksawerę i Ryszarda Wojciechowskich

Godz. 15.30 W 1 rocz. ur. Igora Krzaka

Godz. 16.00 W int. Wiesława Wodzisławskiego w 80 –te ur.

Godz. 16.30 +Stanisławę Modlińską – gr. 30

Godz. 17.00 +Annę, Czesława Lewera i zm. z rodz. Lewerów, Grabarczyków; Za dusze w czyśćcu cierpiące

NIEDZIELA 24.03.2019 r.

Godz. 7.30 +Andrzeja i Ks. Zygmunta Pilarczyka

Godz. 10.30 +Daniela Korasza w 10 rocz. śm.; Łucję, Aleksandra Koraszów; Apolonię i Bolesława Wypychów; Mariannę i Wincentego Majaków

Godz. 12.00 Zuzannę Kowalską w 1 rocz. ur. od rodziców

Kubę Zawadzkiego w 1 rocz. ur. od rodziców i brata

Godz. 15.00 Zbiorcza za zmarłych:

 • +Marka Zakrzewskiego od rodz. Piotrowskich
 • +Zbigniewa Pilśniaka od Gosi, Michała i Wojtka
 • +Mariana Zadwornego od rodz. Cichowlasów
 • +Zbigniewa Janika od siostry Haliny z dziećmi i wnukami
 • +Mariana Jaskułę od sąsiadów Bujaków
 • +Stanisławę Modlińską od sąsiadów Błaszczyków
 • +Helenę Wojtasik od sąsiadów
 • +Władysława Jana Stanisławę Stanisława Ignacego Mariannę Hałaczkiewiczów; Antoniego, Rozalię Modlińskich; Witolda Helenę Słupińskich, Janinę Mirosława Jana Urgaczów; Mirosława Monikę Leszka Bednarskich
 • + Mieczysława Zuzewicza, Annę, Antoniego, Stanisława Szczęsnych 
 • + Zbigniewa Jagiełła, Krystynę Ryś
 • + Tomasza Modlińskiego – od kolegów z pracy
 • + Ireneusza Wieczorka – od kolegów z pracy
 • + Mieczysława Dłubaka od m. ulicy Wieluńskiej

GORZKIE ŻALE

PONIEDZIAŁEK 11.03.2019 r.

Godz. 7.00 +Czesława Mordala od chrześniaka Wiesława z rodz. z Działoszyna

Godz. 16.30 1)+Stanisławę Modlińską – gr.

                      2) Za dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 17.00 +Mirosława Chwala od brata Mariana z rodz.

WTOREK 12.03.2019 r.

Godz. 7.00 + Czesława Mordala – od ks. prob.

Godz. 16.30 1)+Stanisławę Modlińską – gr.

                       2) + O zdrowie dla Stanisława – o szczęśliwy przebieg operacji

Godz. 17.00 +Zbigniewa Pilśniaka od chrześniaka Łukasza Słowika z rodziną

ŚRODA 13.03.2019 r.

Godz. 7.00 W int. Krystyny z racji imienin

Godz. 16.30 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 17.00 Nabożeństwo Fatimskie: W int. Róży Róży Różańcowej modlitwy rodziców za dzieci – Róża Św. Franciszka Marto

CZWARTEK 14.03.2019 r.

Godz. 7.00 + Zenonę Żak – od ks. prob.

Godz. 16.30 +Stanisławe Modlińską – gr.

Godz. 17.00 +Ignacego Cytarzyńskiego

PIĄTEK 15.03.2019 r.

Godz. 7.00 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 16.00 +Józefa, Janinę Dłubaków; Helenę, Lucjana Usarkiewiczów, Halinę Słupińską

Godz. 16.30 DROGA KRZYŻOWA

Godz. 17.00 +Zbigniewa Pilśniaka od rodz. Słowików z Bieżenia

SOBOTA 16.03.2019 r.

Godz. 7.00 +Domicelę, Annę, Mieczysława Niestrój

Godz. 14.00 Chrzest: Szmit

Godz. 16.00 W int. Jasia w 1 ur.

Godz. 16.30 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 17.00 +Katarzynę, Adama, Zdzisława Zdunków; Antoniego Ptaka, Józefa Pułkę

NIEDZIELA 17.03.2019 r.

Godz. 7.30 W 1 rocz. śm. Mirosława Chwala i jego rodziców: Janinę i Czesława Chwalów

Godz. 10.30 +Eleonorę, Stanisława, Józefa Dziuboń i ich synów

Godz. 12.00 1)+Stanisławę Modlińską – gr.

                       2)W intencji parafii

Godz. 15.00 +Marka Zakrzewskiego od kuzynki Anity z mężem z Michałkiem i Piotrusiem

GORZKIE ŻALE

PONIEDZIAŁEK 04.03.2019 r.

Godz. 7.00 +Cecylię w rocz. śm., Wacława Tkaczyńskich; rodzeństwo i rodziców

Godz. 1600 O powrót do zdrowia dla Stanisława

Godz. 16.30 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 17.00 +Helenę, Witolda Słupińskich; Krystynę i Konstantego Chudych i zm. z ich rodzin

WTOREK 05.03.2019 r.

Godz. 7.00 +Grzegorza Zakrzewskiego, Stefana Karbowskiego w 8 rocz. śm.; Marka, Cecylię, Józefa, Mirosława, Zbigniewa Zakrzewskich; Teresę Karbowską; Henryka Janeczka; Jarosława Płatka; Mirosława Belicę; Rafała i Stanisława Walczaków

Godz. 16.30 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 17.00 +Sabinę i Józefa Kubickich

ŚRODA 06.03.2019 r. POPIELEC

Godz. 07.00 +Zofię Włodarczyk i rodziców: Mariannę i Andrzeja

Godz. 09.00 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 17.00 +Grzegorza Zająca od kuzyna Darka z rodziną

CZWARTEK 07.03.2019 r.

Godz. 7.00 +Mariana Jaskułę od chrześniaka Romana z rodziną

Godz. 16.30 1/ +Stanisławę Modlińską – gr.

2/ O powrót do zdrowia

Godz. 17.00 +Wacława Kozackiego w 2 rocz. śm.

PIĄTEK 08.03.2019 r.

Godz. 7.00 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 16.00 +Janinę Bernaś w 7 rocz. śm.

Godz. 16.30 Droga Krzyżowa

Godz. 17.00 +Marka Zakrzewskiego od cioci Lusi i Basi z rodziną

SOBOTA 09.03.2019 r.

Godz. 7.00 +Marka Zakrzewskiego od Agnieszki Belicy z synem Janem

Godz. 16.30 +Stanisławę Modlińską –gr.

Godz. 17.00 +Helenę, Józefa Brzezowskich; Halinę Banaszkiewicz; Antoninę Błasik

NIEDZIELA 10.03.2019 r.

Godz. 7.30 Za zm. z rodziny Błasiaków i Słowików

Godz. 10.30 +Zdzisławę Misiak w 2 rocz. śm. i Lucjana Misiaka

Godz. 12.00 1/+Stanisławę Modlińską – gr.

2/W int. Zdzisława Piątka w 60 rocz. ur. od żonyz dziećmi

Godz. 13.30 Chrzest

Godz. 15.00 Zbiorcza za zmarłych:

 • +Grzegorza Zająca od rodz. Koszurów z dziećmi
 • +Marka Zakrzewskiego od przyjaciół z Teatru Improwizacji
 • +Mariana Zadwornego od rodz. Raków
 • +Zbigniewa Janika od rodz. Sierszeniów
 • +Mariana Jaskułę od sąsiadów Kubickich
 • +Henryka Majewskiego od żony z dziećmi w 4 rocz. śm.
 • +Irenę Dobrzyńską od kuzynów i kuzynek z Dylowa Rządowego
 • +Helenę Wojtasik od sąsiadów
 • + Władysława, Jana, Stanisławę, Stanisława, Ignacego, Mariannę Hałaczkiewiczów; Antoniego, Rozalię Modlińskich; Witolda, Helenę Słupińskich, Janinę, Mirosława, Jana Urgaczów; Mirosława, Monikę, Leszka Bednarskich

GORZKIE ŻALE

PONIEDZIAŁEK 25.02.2019 r.

Godz. 7.00 + Helenę Wojtasik – od ks. prob.

Godz. 16.30 +Stanisławę Modlińską –gr.

Godz. 17.00 +Mirosława Chwala od siostry Anny z rodz.

WTOREK 26.02.2019 r.

Godz. 7.00 + Alfredę Filak – od sąsiadów z klatki

Godz. 16.30 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 17.00 +Antoniego, Pelagię, Kazimierza Dzieszkowskich; Janinę, Józefa Kiełbików; Eugeniusza Pęciaka; Stefana Popiela

ŚRODA 27.02.2019 r.

Godz. 7.00 O nawrócenie pewnej osoby. O szczęśliwy przebieg leczenia z prośbą o powrót do zdrowia.

Godz. 16.30 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 17.00 +Ireneusza Wieczorka w 1 rocz. śm. od żony, Janinę i Józefa Wieczorków

CZWARTEK 28.02.2019 r.

Godz. 7.00 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 16.30 WKCH

Godz. 17.00 AA

PIĄTEK 01.03.2019 r.

Godz. 7.00 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 16.00 W int. Wiktorii w 23 ur.

Godz. 16.30 za Jacusia Stefanka w 11 rocz. śm., za Janinę i Floriana Stefanek w 2 rocz. śm., w intencji dzieci chorych na nowotwór i w int. ich rodziców

Godz. 17.00 w intencji żołnierzy niezłomnych

SOBOTA 02.03.2019 r.

Godz. 7.00 Bractwo Szkaplerza Św.

Godz. 15.00 Chrzest: Kotynia

W 28 ur. o Boże błog. dla Klaudii i dla Luizy

Godz. 16.30 +Stanisławę Modlińską – gr.

Godz. 17.00 +Stanisławę Bzdak i jej rodziców

NIEDZIELA 03.03.2019 r.

Godz. 7.30 Zbiorcza za zmarłych od u.p.

 • +Romana Zjawionego
 • +Mariana Zadwornego
 • +Marka Zakrzewskiego
 • +Mariana Jaskułę

Godz. 10.30 1/Jana, Annę, Jolantę Popiel; Irenę Popiel

2/ W 1 rocz. ur. Weroniki Łakota

Godz. 12.00 1/ +Stanisławę Modlińską – gr.

2/ +Alfredę Filak od wnuków Bogdana, Łukasza, Darka i Marzeny z rodzinami

Godz. 15.00 +Józefa Bernasia w rocz. śm.

Copyright webkom © 2017. All Rights Reserved.